Myyntiassistentti.jpg

....

Myynnin tukipalvelut

Myynnissä ja markkinoinnissa riittää työnsarkaa. Tuntuuko sinusta toisinaan, että aika ei vain yksinkertaisesti riitä hoitamaan kaikkia osa-alueita niin hyvin kuin haluaisit? Asiakkaiden kyselyihin tulisi vastata mahdollisimman nopeasti. Messuprojektit ovat kalliita ja olisi tietysti suotavaa, että niistä saadaan aina maksimaalinen hyöty. Huolellinen valmistautuminen messuille helpottaa messutyöskentelyä sekä tärkeää jälkimarkkinointivaihetta. Onko yrityksesi suuntaamassa Norjaan? Tarvitseko norjan kielen taitoisen ammattilaisen vaikka erilaisten selvitysten tekemiseen ja yhteistyökumppanien kontaktoimiseen? Tässä vain muutama esimerkki osa-alueista, joissa ulkoistettu ProKoordin ammattilainen voi auttaa.

Koetko, että työkuormasi helpottuisi, jos sinulla olisi tehokas käsipari tekemässä vaikka jotain alla listatuista tehtäväalueista? Vai jäikö listalta uupumaan jokin sinua kuormittava osa-alue, johon ulkoistettu resurssi toisi helpotusta? Yhteistyökumppanien ansiosta meiltä hoituu myös mm. graafisten materiaalien tuottaminen, nettisivujen uudistukset, brändäys ja vaikka verkkokaupan toteutus ja hallinnointi.

 • Markkinointimateriaalin päivitys, tuotetiedon ylläpito (esim. verkkokauppaan, esitteisiin yms.)
 • Tuotteiden kaupallistamiseen ja lanseeraukseen liittyvät tukitoimet
 • Messu- ja tapahtumajärjestelyt, lanseeraukset (etukäteismarkkinointi, messutyöskentely, kontaktoinnit, jälkimarkkinointi)
 • Asiakkuuksienhallinta (asiakasrekisterien päivitys - CRM)
 • Asiakaskyselyiden järjestäminen, tulosten kerääminen ja analysointi
 • Markkinaselvitykset
 • Yrityksen apuna kun haluatte laajentaa liiketoimintaa Norjaan
 • Kielitaito: englanti, norja, ruotsi ja ranska

..

Sales Support services

There are many areas of work in sales and marketing. Do you feel sometimes that you don't have enough time to take care of all parts of your business as good as you would like to? You also need to respond to the customer inquiries as soon as possible. The trade shows are expensive, and it would be desirable to always get maximal benefit from them. Is your company heading to Norway? Do you need a sales support with a good knowledge of Norwegian language and culture to make different surveys/reports and contacting potential business partners? These are only a couple of examples of challenges in which ProKoordi's sales support service can help you.

Do you feel that your workload would be easier if you had an effective pair of hands helping with any of the tasks listed below? Or are you thinking of any other areas of work the outsourced assistant could help you with? Thanks to my business partners, we are also able to provide graphic materials, website renewals, branding and e-commerce implementation and management.

 • Updating marketing materials and maintaining the product information (for example for e-commerce, brochures etc.)
 • Organising trade shows, events and product launches (before and after marketing, contacts)
 • Managing customer relations (updating customer register)
 • Organising customer surveys, collecting and analysing the results
 • Market surveys 
 • Helping with expanding your business to Norway
 • Languages: English, Norwegian, Swedish and French

....