....

 

ProKoordi palvelut

ProKoordi helpottaa yrityksen resurssihaasteita tarjoamalla käytännönläheistä
apua vientitoiminnan edistämiseen, myynnin ja markkinoinnin toimiin sekä
messujärjestelyihin.

..

ProKoordi's Services

ProKoordi’s mission is to ease customer’s workload by offering hands-on support for export, sales and marketing activities.

....

maapallo.png

Vientipalvelut

Kohdemaan vaatimusten ja logistiikkavaihtoehtojen selvittäminen

Toimituksen ja kuljetuksen asiakirjoista huolehtiminen, tulli- ja viranomaisyhteistyö

Kuljetusten järjestäminen, lähetyksen seuraaminen ja vastaanottajien informoiminen

Tuotepohjaiseen joukkorahoituskampanjaan liittyvät käytännön järjestelyt

..

Export Services

Finding out requirements of target countries and options for logistics arrangements

Taking care of delivery and shipment documentation, co-operation with custom and country authorities

Organising shipments and delivery follow-up and communication

Practical arrangements for a product based crowdfunding campaign

....

myynti.png

....

Myynnin tukipalvelut

Kansainvälisten projektien tukeminen

Tuotteiden kaupallistamiseen ja lanseeraukseen liittyvät tukitoimet

Markkinakartoitusten ja -selvitysten tekeminen

Markkinointimateriaalit yhteistyössä graafikon / mainostoimiston kanssa

Asiakkuuksienhallinta ja asiakasvaatimusten kartoittaminen

Asiakastilaisuuksien järjestäminen

..

Sales Support

Support for international projects

Guiding and assisting in go-to-market and launch activities

Conducting market surveys

Creating marketing materials in co-operation with a graphic designer and/or advertising agency

Helping in customer management and clarifying customer needs

Organising customer events

....

Tarja-3.jpg

....

Messupalvelut

Tapahtumien kartoitus ja valitun tapahtuman suunnittelu- ja koordinointitehtävät

Messuosaston varaus ja käytännön järjestelyt messujärjestäjän kanssa

Aktiivinen myyntityö standilla ja liidien kontaktointi

Jälkimarkkinointitoimet messujen jälkeen

..

Trade fair services

Scanning potential events/trade fairs and planning and organising chosen event/trade fair

Practical arrangements of the event and co-operation with the fair operator

Identifying sales leads and contacting them at the fair/event

Marketing activities after the fair

....