ProKoordin asiakasreferenssejä

ProKoordin palvelun tarkoitus on helpottaa yrityksen resurssihaasteita ja toimia konkreettisena työparina viennin edistämiseen liittyvissä toimissa sekä markkinoinnin ja myynnin tukitoimissa. Ota ammattilainen avuksi kun omat resurssit ja aika eivät riitä kaikkeen.

Täältä voit lukea millaista palautetta asiakkaamme ovat antaneet.


Oplax Oy - Toimitusjohtaja Juha Heikkinen

Prokoordi on osoittautunut tehokkaaksi ja käytännönläheiseksi avuksi vientimahdollisuuksien kartoittamisessa ja kontaktien luomisessa. Olemme käyttäneet ProKoordin palveluita erityisesti Norjan markkinoiden kartoituksessa. Tulemme käyttämään ProKoordia jatkossakin markkina-analyysiä tehdessämme.


Harriniva Hotels&Safaris - Myyntipäällikkö Paula Anttila

Harriniva Hotels & Safaris oli mukana Arctic Europen yhteisstandilla Tromssassa pidetyillä asuntomessuilla marraskuun alussa 2016. ProKoordin Tarja oli standilla tulkkaamassa ja auttoi kaikissa käytännönjärjestelyissä norjankielentaitoisena.

Tarjalta tuli erittäin hyvin valmisteltu materiaali kaikille standilla mukana oleville yrityksille etukäteen ja messuille oli näin helppo valmistautua. Rakensimme yhdessä standia Tarjan kanssa ja samalla hän kyseli tarkempia tietoja Harrinivasta sekä yrityksen tavoitteista messujen osalta. Tarjasta sai kuvan, että hän oli aidosti kiinnostunut standilla esillä olevista yrityksistä ja halusi osaltaan auttaa kaikkia saamaan messuista parhaan mahdollisen hyödyn irti. Standin yritykset olivat useilta eri aloilta emmekä tunteneet toisiamme aiemmin, mutta Tarjan läsnäolo auttoi omalta osaltaan tekemään ryhmästä yhtenäisemmän.

Harrinivan osalta Tarja oli todella aktiivisesti mukana messuilla tehtävässä myyntityössä ja auttoi yritystä saamaan uusia kontakteja. Harrinivalla oli messuilla arvonta ja Tarja mainosti tätä todella hyvin sekä neuvotteli järjestäjien kanssa jopa arvonnan mainostamisesta yleisesti messualueella. Tarja myös otti selvää muista alan messuista ja tapahtumista Norjassa, joissa Harriniva voisi markkinoida yritystä paremmin. Messujen päätyttyä Tarja teki kattavan yhteenvedon messuista ja saaduista yhteystiedoista. Yhteenvedossa Tarja oli ottanut loistavasti huomioon jokaisen yrityksen erityistarpeet ja tulevaisuuden suunnitelmat.

Tarjasta oli todella suuri apu Harrinivalle etenkin kielitaitonsa ansiosta. Lisäksi Tarjan aktiivinen ja asiakaslähtöinen työote tekivät yhteistyöstä sujuvaa ja erittäin mielekästä. Voin lämpimästi suositella Tarjaa vastaaviin tehtäviin sekä kaikille, jotka tarvitsevat norjankielistä tulkkia.


Metsähallitus, Laatumaa - Markkinointipäällikkö Timo Karhapää

”Olimme rakennusalan messuilla Tromssassa. ProKoordin Tarja vastasi messuosaston käytännönjärjestelyistä ennen messuja, niiden aikana ja jälkeen. Tarjan henkilökohtainen panos messuosastolla kuluttaja-asiakkaiden kanssa asioitaessa oli ratkaisevan tärkeä. Hänen aktiivisuutensa ja palvelualttiutensa ansiosta kontaktin luominen messuvieraisiin onnistui hyvin. Keskusteluissa auttoi hänen erinomainen norjankielen taitonsa. Kun myös ennakkovalmistelut ja tapahtuman jälkihoito sujuivat Tarjalta kokeneen ammattilaisen varmuudella, voimme vilpittömästi suositella ProKoordin markkinointipalveluja .”


Spektikor Oy, Toimitusjohtaja Iikka Ellillä

ProKoordin vientipalvelu vauhdittaa kansainvälistä kauppaa

Spektikor Oy on oululainen kertakäyttöiseen ensiapu- ja lääkelaite-elektroniikkaan keskittynyt yritys. Tuotteen kansainväliseen kauppaan liittyy monenlaisia logistiikka- ja vientitehtäviä, jotka vievät toimitusjohtajan aikaa liiketoiminnan kehittämiseltä. ProKoordin Tarja tarjosi ammattitaitoaan sekä käsiparin viennin sujuvuuden varmistamiseksi.   

“Kun Tarja aloitti työt, oma työkuormani helpottui heti. Tarjalle oli alusta alkaen helppo antaa tehtäviä. Hän otti tehtävät nopeasti hoitaakseen eikä tarvinnut opastusta. Tarjan ammattitaidon avulla olemme saaneet vientiin sujuvuutta sekä varmistusta siihen, että kaikki asiat hoidetaan kuten pitääkin,” kertoo Spektikorin toimitusjohtaja Iikka Ellillä.      

Helpotusta resurssihaasteisiin

Varsinkin aloitusvaiheessa yrityksillä on monenlaisia tehtäviä, jotka pitää hoitaa muun työn ohessa. Aina ei kuitenkaan ole mahdollisuutta palkata omaa henkilökuntaa. Spektikorin mielestä Tarja oli hyvä ratkaisu juuri tähän tarpeeseen, koska Tarjan pystyi saamaan avuksi ilman palkkaamiseen liittyvää riskiä.

“Tarjan ammattitaito helpotti aidosti resurssihaasteitamme. Tarja esimerkiksi tiesi heti mitä vientiin liittyviä dokumentteja tarvitaan. Meillä olisi itsellä mennyt paljon aikaa niiden selvittelyyn. Pystyimme itse keskittymään tuotekehitykseen ja liiketoiminnan kehittämiseen,” mainitsee Iikka.

ProKoordin ammattilainen hoitaa puolestasi vientiin liittyvät asiakirjat, kuljetukset ja muut tehtävät. Ota yhteyttä, niin edesautetaan teidän tuotteiden maailmanvalloitusta.


QuietOn Oy, Operatiivinen johtaja Janne Kyllönen

QuietOn on oululainen startup-yritys, joka on kehittänyt vastameluteknologiaan ja akustiseen vaimennukseen perustuvat langattomat ja ladattavat korvatulpat. Tulppien kiinnostusta testattiin Indiegogo-joukkorahoituskampanjassa ja siitä koitui menestys. Ennakkotilauksia tehtiin yli sataan maahan ja määrällisesti tilauksia saatiin tuhansia. Kampanjan logistisen puolen selvittäminen ja organisointi oli selkeä kokonaisuus, johon ProKoordin Tarja tarjosi osaamistaan ja käytännön apua.

 Tarja tutki asiantuntevasti eri logistiikkavaihtoehtoja ja koosti yhteenvedon, jonka perusteella QuietOn:in oli helppo valita sopiva logistiikkakumppani. Projekti jatkui konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla varmistettiin toimitusten sujuvuus kun tuote on valmis toimitettavaksi. 

 "Tarja toimi eri sidosryhmien rajapinnassa ja suoraan tilaajien kanssa. Hän on työskennellyt saumattomasti osana tiimiämme, löytänyt luovia ratkaisuja eri tilanteisiin ja ymmärtänyt globaalin bisneksen luonteen. Aloittavan yrityksen resurssit ovat rajalliset ja tällaisen projektikokonaisuuden ulkoistaminen Tarjan kaltaiselle osaavalle ja luotettavalle ammattilaiselle helpotti suuresti meidän työkuormaa. Olemme erittäin tyytyväisiä Tarjan työpanokseen ja tämän tyyppinen projektiluontoinen yhteistyö sopi meidän tarpeisiin loistavasti", sanoo Janne Kyllönen, QuietOnin operatiivinen johtaja.