....

Vientipalvelu

Onko yrityksellänne tuotteita, joita jo viedään ulkomaille? Tai ehkä vientiä suunnitellaan? Ehkä asiakkaille on tarpeen toimittaa näytteitä tuotteista? On tietysti olennaista, että tuotteet saadaan toimitettua asianmukaisesti ja luvatussa aikataulussa. Vientitoiminta ei kuitenkaan ole aina niin selkeää. Ja mitä eksoottisemmasta määränpäästä on kyse, sen monimutkaisemmaksi prosessi voi käydä.

Olisiko helpottavaa, jos apunasi olisi ammattilainen, joka ottaisi huolekseen selvittää vaatimukset tuotteen lähettämiselle ja laatisi tarvittavat asiakirjat? Hän myös varmistaisi, että tuote lähtee maailmalle ja että asiakas saa tiedon toimituksesta.

Entä onko teillä tarkoitus perustaa verkkokauppa tai vaikka osallistua joukkorahoituskampanjaan, mutta logistiikkaratkaisun miettiminen tuntuu työläältä. Miten tavara lähtisi nopeasti ja kustannustehokkaasti? Palvelun tarjoajia löytyy, mutta mistä lähteä liikkeelle? ProKoordin ammattilainen tekee puolestasi selvitystyön, etsii eri ratkaisuja ja tuo ne päätöksenteon pohjaksi.

ProKoordin ammattilainen hoitaa puolestasi seuraavat toiminnot:

 • kotimaisten ja kansainvälisten toimitusten koordinointi ja hallinnointi
 • toimituksiin ja kuljetuksiin liittyvien asiakirjojen täyttäminen, tullaukset
 • ulkomaankaupan asiakirjat, selvitykset ja asiakirjojen laatiminen
 • verkkokaupan logistiikkaratkaisujen selvitystyö
 • tuotepohjaisen joukkorahoituskampanjan logistiikka ja toimitusten koordinointi
 • yhteydenpito ja tiedustelut sidosryhmiin (asiakkaat, rahoituslaitokset, viranomaiset)
 • kielitaito: englanti, norja, ruotsi ja ranska

..

Export Services 

Does your company have products that are or will be exported? It is essential that the products can be delivered properly and in the timely manner. The export business is not always so clear and the more exotic the destination, the more complicated the process could become.

Would it be easier to have an outsourced Exports assistant who could take care of all the requirements and documentation for the product's delivery and who could also make sure that the product is exported and the customer is informed of the delivery?

Outsourced Exports Assistant / Logistics Coordinator manages the following tasks for you:

 • Coordination and management of domestic and international deliveries
 • Filling in the delivery, shipment and customs clearance documents 
 • Foreign trade documentation, reports and preparation of all documentation
 • Finding logistics solutions for webshop
 • Coordinating order fulfillment of a crownfunding campaign
 • Stakeholders' communication and inquiries (customers, financial institutions, authorities)
 • Languages: English, Norwegian, Swedish and French

....